Epoxy Aqua

Epoxy Aqua

Massilla reparadora epoxi bicomponent adequada per a reparacions ràpides en superfícies humides i mullades, així com per a aplicacions sota l’aigua.

  • Aplicació: Està especialment dissenyada per a la seva eficàcia en medis molt humits o aquàtics sense perdre cap propietat.

Capacitats disponibles:

  • 114gr

Informació addicional

  • Fixació: Temps de mescla: 3-4 minuts (23 ºC) / Temps d’enduriment: 8-12 minuts (23 ºC).
  • La massilla epoxy és la resina més idònia que es pugui utilitzar en qualsevol sistema de pintura d’alt rendiment, ja que té la gran capacitat de transformar-se, a partir d’un estat líquid, i de manera fàcil, en un recobriment sòlid, resistent i dur.

Informació addicional

TIPUS D'ENVASOS DISPONIBLES

EPOXY